Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc

8 - Mirador dos Penedos da Moura


Atópanse os Penedos da Moura no cumio dun outeiro que divide os concellos de Maceda e de Esgos. Unha cruz de termo denota a liña divisoria. Moi preto áchase o Regueiro da Moura. Hoxe está considerado como lugar de interese xeolóxico polo seu valor científico (LIG). Tamén ten importancia a nivel panorámico. A tradición oral evoca que neste asentamento e arredores houbo mouros e tamén encantamentos. Igualmente coñecida como Rocha da Moura, os devanceiros de Lamas identificaron o castro como Aira das Mouras. Mesmo se sostén que o Apóstolo Santiago, a lombos dun cabalo albeiro, pasou por eiquí. As mouras semellaban seres fantásticos con poderes sobrenaturais. Fermosas doncelas feiticeiras, de cabelos louros, que permanecían naqueles lugares para custodiar os tesouros que deixaran agachados os seus ancestros. Aparecían de súpeto nos nacentes, fontes, regueiros, ríos, pozos, rochedos, covas, mámoas, castelos...

Se encuentran las Piedras de la Moura en la cumbre de una colina que divide los ayuntamientos de Maceda y de Esgos. Una cruz de término denota la línea divisoria. Muy cerca se halla el Arroyo de la Moura. En la actualidad está considerado como lugar de interés geológico por su valor científico (LIG). También tiene importancia a nivel panorámico. La tradición oral evoca que en este asentamiento y sus aledaños hubo mouros y también encantamientos. Igualmente conocida como Roca de la Moura, los ancestros de Lamas identificaron el castro como Aira de las Mouras. Incluso se sostiene que el Apóstol Santiago, a lomos de un caballo blanco, pasó por aquí. Las mouras parecían seres fantásticos con poderes sobrenaturales. Hermosas doncellas hechiceras, de cabellos rubios, que permanecían en aquellos lugares para custodiar los tesoros que habían dejado escondidos sus ancestros. Aparecían de pronto en los nacientes, fuentes, arroyos, ríos, pozos, roquedos, cuevas, dólmenes, castillos...